Spel Rusningstrafik Rush Hour | bulleribong.se

Med hjälp av bildkort placeras bilarna i en trång situation.

Det gäller att komma ur trafikstockningen med sin bil genom att flytta de andra bilarna i rätt ordning.

Korten ger situationer med olika svårighetsgrad.

Tränar upp logistiskt tänkande och planeringsförmåga.

Ålder: 6-8 år

Tillverkare